Snegle

Sneglegift bekæmper effektivt agersnegle og skovsnegle (dræbersnegle) på dyrkede og udyrkede arealer samt væksthuse. Granulaterne udlægges med ca. 10-15 cm afstand. Afstanden og doseringen varierer afhængig af snegleart. Se doseringsanvisning på etiketten. Den mest effektive bekæmpelse af sneglene opnås, når bekæmpelse finder sted i hele perioden fra april til december.

Der vil normalt ikke findes synlige døde snegle i haven, da sneglene efter indtagelse af sneglegiften vil søge tilbage til deres skjul og dø. Pindsvin, fugle og andre dyr vil ikke tage skade af at spise de døde snegle eller sneglegiften. Tanaco Sneglegift kan anvendes direkte mellem grøntsager, i urtehaver mm. Normalt vil produktet være regnfast i op til 6 uger.

Sneglegift, 480 g
Sneglegift, 1 kg
Sneglegift, 2,5 kg
Sneglegift, 25 kg